Paljud palgatöötajad unistavad vahel sellest, et saaks ise enda ülemus olla. Ettevõtlusega alustamine on tihtipeale inimesele oluline elumuutus, mis vajab tahet ning sobivat ja soodsat ärikeskkonda. Täna on Eestis ettevõtlusega alustamine äärmiselt lihtne ja tasuv.

Miks on Eestis hea alustada ettevõtlusega?

Eestis on ettevõtlusega alustamine lihtne ja taskukohane

Alates 2011. aastast on Eestis võimalik asutada osaühinguid sissemakset tegemata. Sellise seadusemuudatusega on oluliselt lihtsustatud osaühingute asutamist. Kui varem võis jääda äriühing asutamata sissemakseks vajaliku raha puuduse tõttu, siis osakapitali sissemakseta võib äriühingu lihtmenetluse korras asutada iga täisealine isik. Vaja on vaid kehtivat Eesti Vabariigi ID kaarti ning riigilõivuks vajalikku rahasummat. Riigilõiv ettevõtte registreerimiseks kiirmenetluse korras ettevõtjaportaali kaudu on 190 eurot.

Alates 2018. aastast on inimestele antud ka võimalus avada ettevõtluskonto, mille avamine on tasuta. Ettevõtluskonto on mõeldud eeskätt füüsilistele isikutele, kes pakuvad oma teenuseid ja kaupu kõrvaltegevusena ning kellel ei ole suuri kulusid töövahenditele. Samuti neile ettevõtjatele, kelle tulud ettevõtlusest on pigem väikesed ja seetõttu kulud raamatupidamisele ei tasuks ära. Ettevõtluskontot kasutav ettevõtja ei pea esitama ühtki aruannet ega kulutama aega ja raha raamatupidamisele. Kõik toimub automaatselt läbi ettevõtluskonto. Laekunud tuludelt kannab pank iga kuu automaatselt 20 protsenti ettevõtlustulu maksu Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Ettevõtlusega alustamine on läbipaistev ja juhtimine mugav

Alustamine ettevõtlusega Eestis on äärmiselt läbipaistev. Sul on olemas idee, mida soovid teostada ja alustada ettevõtlusega? Kõik sellekohane informatsioon on internetist väga hästi kättesaadav. Eesti Registrite ja Infosüsteemide Keskuse keskkonnas on võimalik elektroonilisel teel samm-sammult täpsete juhiste abiga registreerida äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing ja riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus. Peale ettevõtte loomist saad automaatselt ligipääsu e-maksuametisse (infovahetus toimub juba hetkel raamatupidamisprogrammide ja e-maksuameti vahel). Töötajate registreerimisel liiguvad nende andmed Haigekassasse läbi Töötajate registri, mida haldab Maksu- ja Tolliamet. 

Lisaks ettevõtluse registreerimisele saab Eesti Registrite ja Infosüsteemide Keskuse keskonnas:

  • muuta juriidilise isiku andmeid. Portaal võimaldab elektrooniliselt registrile esitada muutmis-, likvideerimis- ja kustutamiskande avaldusi;
  • koostada majandusaasta aruannet ja esitada see äriregistrile;
  • kasutada raamatupidamistarkvara, mis on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara alustavale ja väikeettevõtjale, MTÜ-le ja SA-le. See aitab alguses ettevõtjal ise raamatupidamise korraldamisega hakkama saada ning seeläbi kulusid kokku hoida.

Eesti e-teenused on elu lihtsamaks teinud nii ettevõtetel kui ka eraisikutel ning tänu e-riigi lahendustele on suhtlus riigiga suhteliselt kiire ja lihtne. 

Ettevõtlust soosiv maksusüsteem

Maksud moodustavad suurema osa riikide tuludest. Tagamaks piisava hulga rahalise vahendite laekumist riikide eelarvesse kujundab valitsus maksusüsteemi. Maksusüsteem on üheks tähtsaks ettevõtluskeskkonna kujunemise osaks, mida konkurentsivõimelisem on riigi maksusüsteem, seda atraktiivsem on ettevõtjate jaoks riik. Eesti maksusüsteemi on stabiilne, lihtne ning läbipaistev. Eestis maksustatakse tulumaksuga kasumi jaotamine dividendidena ning sellele kehtib 25%-line ettevõtte tulumaksumäär (25/75 netosummast). Kui ettevõte teenib kasumit, kuid seda ettevõttest välja ei maksa dividendidena, siis puudub ka kohustus väljamaksmata kasumilt tulumaksu (25%) maksta. See tähendab seda, et tulumaksu maksmise võib nii-öelda lükata tulevikku. Selline süsteem toetab kasumi jätmist ettevõttesse ja selle edasi investeerimist ettevõtte kasvu. 

Võimalused ettevõtlustoetusteks

Alustaval ettevõtjal on võimalik saada oma äri käivitamiseks rahalist toetust Euroopa Liidu fondide kaudu. Ettevõtlusega alustamist soosivad organisatsioonid (näiteks Eesti Töötukassa, Riigi Tugiteenuste Keskus, EAS) pakuvad stardi- ja kasvutoetusi. Samuti pakuvad pangad alustavatele ettevõtjatele soodustusi ning spetsiaalseid laenutooteid. Maakondades toimivad mitmesugused ühendused (näiteks Ettevõtlus ja Arenduskeskused), mis aitavad tegusatel inimestel nende ideid ellu viia ning toetusi ja laene taotleda. Äri alustamisel on oluline põhjalik eeltöö, planeerimine, piisavad finantsvahendid ja toetuse saamiseks on vaja korralikult kirjutatud äriplaani. Mallid.ee pakub täidetud ja toetust saanud spetsiaalse valdkonna äriplaani. Iga näidis on täismahus äriplaan, mis sisaldab koostamist abistavaid kommentaare ja juhiseid, tabeleid ning kõiki nõutud peatükke.

Eesti väike turg on hea koht oma äriidee testimiseks 

Eesti turg on väike, mis teeb sellest ideaalse koha oma äriidee testimiseks. Ettevõtjal on suuremad võimalused paremini tundma õppida oma konkurente, kuna konkurents väikeses Eestis ei ole nii tihe kui välismaal. Samuti levib siinne informatsioon palju kiiremini ning läbi selle on võimalik saada oma tootele/teenusele kiiret tagasisidet.

 

Kui äriidee paigas, leiad sobiva valdkonna äriplaan siit!