Oma ettevõtte saad edukalt käima siis, kui sul on olemas ostjad, kes on päriselt nõus sinu toote või teenuse eest maksma. Turuanalüüs annab nii äriplaani hindajale kui ka sulle endale hea ülevaate sihtturu ehk potentsiaalsete ostjate kogumi olukorrast ja nende võimalikust mõjust sinu ettevõttele. 

 

Üldine olukord

Turuanalüüsiks tuleb esmalt vaadelda sihtturgu üldiselt. Proovi mõista laiemat turgu, kus planeerid tegutsema hakata, olgu selleks kas globaalne või kohalik turg. Püüa seda üldiselt iseloomustada ja kirjeldada, kuidas antud turg toimib. Kes on peamised kliendid, mis on nende vajadused ja millised on praegused turutrendid? 

Seejärel saad otsustada, millised on täpsemalt tegevuspiirkond ja sihtturg, kus su ettevõte tegutsema hakkab. See peatükk peaks kindlasti sisaldama ülevaadet nii  üldisest kui sinu planeeritava tegevuspiirkonna turumahust, mida saad hinnata ettevõtete arvu ja käibemahtude järgi. 

 

Milline on turu nõudlus?

Teisalt on oluline mõista ja koostada kirjeldus turu nõudlusest. Sellega hindad kauba või teenuse kogust, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta. Pea meeles, et nõudlust võivad mõjutada nii tarbijate maht, sissetulek, eelistused kui ka tulevikuootused. Lisaks on mõjuvaks faktoriks sinu ja konkureerivate ettevõtete hinnad. Selleks, et nõudlust adekvaatselt ja erapooletult kirjeldada, tugine statistikale, valdkonna spetsialistide hinnangutele ja kättesaadavatele artiklitele. 

 

Sihtgrupi kirjeldus

Ära unusta oma sihtgruppi täpsemalt kirjeldada. Kes ja mille alusel sinna kuuluvad ning kui suure kogumiga on tegu? Kui plaanid sihtida mitut erinevat sihtgruppi, tuleb need eraldi välja tuua ja läbi analüüsida. Vastavalt oma tegevusvaldkonnale saab sihtgruppe erinevate omaduste põhjal liigitada. Võib-olla on sinu ettevõtte jaoks oluline potentsiaalse kliendi  sugu, vanus, perekonnaseis, elukutse või rahvus. Samas saab sihtgruppi kirjeldada hoopis nende ühiste soovide ja vajaduste alusel. Sihtgrupi suuruse hindamiseks kasuta taas erapooletuid allikaid, nagu Googlet, Statistikaametit ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusülevaateid.

Lõpetuseks peaksid sa oskama öelda, kui suure osa turumahust ja sihtgrupist planeerid oma ettevõttega haarata. Liiga suur tükk teeb suu lõhki ning liialt väikese kliendibaasiga edukas ettevõtlus õnnestuda ei taha. Arvuta palju kliente või müüki on minimaalselt vaja, et firma pinnale jääks ja kas sul on olemas võimekus see tagada.

 

Turuanalüüs annab konkurentsieelise

Selleks, et hinnata võimaliku turule sisenemise potentsiaali, pead hästi mõistma võimalike klientide mahtu, olemust ning vajadusi. Sellepärast ongi turuanalüüs  vajalik. Peale turu lahti mõtestamist saad teha oma ettevõttega seoses läbimõeldud ja teadlikke strateegilisi otsuseid.

 

Kui üksinda nullist alustades käib äriplaani koostamine üle jõu ning puudub teadmine, kuidas seda teha, siis tee elu lihtsamaks Mallid.ee äriplaanide põhjadega, mis on juba saanud varasemalt toetust ning vastavad erinevate fondide tingimustele.