„Kes ei riski, see šampust ei joo“. Äri alustamine nõuab riskide võtmist. Tihtipeale võetakse neid pimesi, sest alustavad ettevõtjad ei pea vajalikuks enda idee kirjutamist paberile. Äriplaani koostamine on see-eest suurepärane võimalus hinnata reaalseid riske ning leida neile lahendused juba enne tekkimist.

Tahan ka enda ettevõtte riske teada!

Selleks tuleb kõigepealt koostada SWOT analüüs (ja hiljem riskianalüüs). Ilmselt pole kedagi, kes seda väljendit kuulnud ei oleks. Siiski kordame üle, et see tuntud, lihtne ja laialt levinud analüüsimudel, millega kaardistatakse ettevõte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Koosta SWOT analüüs tabeli kujul. Esita riskid punktide kaupa ja lühidalt. Nii on informatsioon ülevaatlik.

Aga ma ei oska SWOTi kirjutada?

Jagame sinuga mõtteid, võimalusi ja punkte, mida võib SWOT analüüsi kaasata. Need nimekirjad ei ole lõplikud, vaid neid võib täiendada ja muuta vastavalt äriplaanile. Rõhutame, et SWOT-analüüsis ei tohi märkimata jätta olulisi nõrkuseid ja ohte. Plaani loevad spetsialistid, kes hindavad, kui põhjalikult on ohud ja nõrkused arvesse võetud.

Ettevõtte sisemisteks tugevusteks on näiteks:

 • Ettevõtte juhtide ja meeskonna pikk valdkondlik ja juhtimiskogemus;
 • Kaasaegne tehnoloogia;
 • Madalad püsikulud ja tooraine kulud;
 • Unikaalne toode;
 • Eellepingud või esialgne kliendibaas;
 • Nimekad kliendid portfoolios;
 • Konkurentsivõimelised hinnad.
Ettevõtte sisemisteks nõrkusteks on näiteks:

 • Alustava ettevõtte vähene tuntus;
 • Rahaliste ressursside puudumine;
 • Väikesest meeskonnast tulenevad riskid;
 • Suured üldkulud;
 • Oskusteabe puudumine ja toote kehv kvaliteet.
Ettevõtte välisteks võimalusteks on näiteks:

 • Koostööpartnerite leidmine ja ärivõrgustiku laiendamine;
 • Teenindusmahu suurendamine läbi uute töötajate värbamise ja äritegevuse arendamise;
 • Majanduse üldine paranemine.
Ettevõtte välisteks ohtudeks on näiteks:

 • Turu kasvu peatumine;
 • Sihtgrupi ostujõu vähenemine;
 • Uute konkurentide teke;
 • Seadusandlusest tulenevad muudatused, mis mõjutavad ettevõtte käekäiku.
 • Ostjate eelistuste muutumine.

Nüüd peaks olema pilt selgem, kuidas võiks üks SWOT välja näha. Tegime selle sinu eest ära.

Riskid on teada, nüüd kirjutame riskianalüüsi!

Riskianalüüs on koht, kus kirjutatakse eraldi lahti SWOT analüüsis välja toodud ettevõtte sisemised nõrkused ja välised ohud. Soovitame need kirjutada lahti punktide kaupa (nagu tabelis) ja hakata neid ükshaaval maandama. Riskianalüüs näitab ettevõtja võimet näha probleeme ette ning leida neile adekvaatne lahendus. Me toome sulle ühe konkreetse näite, kuidas võiks riskianalüüs välja näha:

Ettevõtte vähene tuntus

Alustava ettevõte vähese tuntusega seotud nõrkuse maandamiseks viiakse läbi turundusplaanis väljatoodud tegevused. Vähese tuntusega seotud riske aitab maandada ka esialgsete klientide olemasolu. Lühikese tegevusaja jooksul on teostatud üle 50 töö 38 kliendile. Nende hulgas on olnud ka nimekaid kliente. Oluline on pakkuda kvaliteetset ja kiiret teenindust, mis kõneleks iseenda eest. Professionaalne asjaajamine ja kvaliteetne töö tagavad püsiva klientide huvi ja töö.

Proovi nüüd sinagi ükshaaval nõrkused ja ohud maandada. Riske võib maandada teadmiste, kogemuste või oskustega. Kasuks tuleb ka meeskonna olemasolu, äriplaani esitamine toetuste taotlemiseks ja esialgsete klientide olemasolu. Unustada ei tasuks kvaliteetset teenust, tasemel kliendisuhtlust ega rätseplahendusi.

 

Kui riskianalüüsi kirjutamine käib endiselt üle jõu, siis lae alla näidisäriplaan ja unusta oma mured. Seal on kõik juba kirjas.