Kui oled alustava ettevõtjana jõudnud punkti, kus toode või teenus on turul, tekkinud on esimesed kliendid ja rahavoog ning sisuline äritegevus on käivitunud, siis kuidas edasi? Kindlasti võid töötava ärimudeli üle uhkust tunda, aga edasisest sõltub, kui pikaks see rõõm jääb ja milline on ettevõtte kasv. Järgnevalt käime üle peamised väljakutsed, mis on seotud äri kasvamise ja laiendamisega.

Visionäär vs. operaator

Edukas ettevõtte käivitaja omab reeglina visiooni ja suudab sisuliselt ei millestki luua toimiva ärimudeli. See on suur ja hinnatud oskus. Seevastu loodud ärimudeli igapäevane tegevus eeldab hoopis teistsuguseid oskuseid. Võime neid inimesi kutsuda operaatoriteks, kelle tugevus on loodud ärimudeli igapäevane jooksutamine. Omaniku väljakutse on suuta protsesside välja mõtlemisest liikuda nende opereerimisele. Paradoks ongi selles, et tugevad visionäärid ei ole reeglina tugevad operaatorid ja vastupidi. Isegi kui oled üks neist, kes mõlemaga toime tuleb, siis võtab igapäevane äritegevus varem või hiljem kogu energia ja aja, mis pärsib ettevõtte kasvatamist ja arendamist. Mõnikord on asutajate hulgas mõlemaid. Nii neid, kes genereerivad ideid ja suudavad luua süsteeme, kui ka neid, kelle tugevuseks on juba loodud protsesside töös hoidmine ja igapäevane majandamine. Kui sellist luksust ei ole, siis on visionääri peamine ülesanne leida enda kõrvale kas osanikuna või palgatöötajana tugev operaator, kes olemasolevat äri töös hoiaks ning jätaks sellega loovale juhile aega ja energiat äri kasvatada ja edasi arendada.

Meeskond

Reeglina töötab alustav ettevõte ennekõike asutajate energial ja oskustel. Mõlemal on selged ajalised piirangud. Nii ei ole harv, kui juhid teevad kõike ise ja kipuvad varem või hiljem läbi põlema. Lahenduseks on meeskonna loomine ja tööprotsesside tegemise asemel nende juhtimine. Väljakutseid seejuures on omajagu palju. Tuleb leida õiged töötajad ja õppida, et palgatöötaja motivatsioon, oskused ja teadmised ei ole samad, mis juhtidel. Kuldreegliks peetakse seda, et töötaja peaks olema võimeline tegema 80% sellest, mida juht ise suudab. Sellega on alustaval ettevõtjal tihti raske leppida ja nii töötavate protsesside juurutamise asemel nõutakse ja eeldatakse esimestelt töötajatelt sama, mida endalt. Aja jooksul tuleb teadmine, et selliseid töötajaid, kas ei ole või põlevad nad kiirelt läbi ja lähevad ära. Kindlasti on ka erandeid, aga tuleks mõelda, miks peaks juhiga sama võimekas töötaja soovima ennast läbi palgatöö realiseerida.

Tootearendus

Turg, nõudlus ja pakkumine on pidevas muutuses. Kui oled saanud äri mingil kujul jooksma, siis on tark jätkata toote või teenuse arendamisega. Klientidelt saadud tagasiside on üks tugevamaid väärtusi, mille põhjal seda teha, sest tihti on tegemist infoga, mida teistel tänastel või tulevastel turu osalejatel ei ole. Tootesse või teenusesse investeerimine ja arendus on üks parimaid kaitseid tänaste ja tulevaste konkurentide vastu. Juhul kui see unarusse jätta, tuleb varem või hiljem keegi, kes pakub sinu klientidele paremat toodet või teenust. Nii nagu elus ja looduses tervikuna, alustab mistahes organism suremist hetkel, kui lõpetab arenemise ja kasvamise.

Uued kliendid ja ärisuunad

Üks kõige ohtlikumaid olukordi alustava ettevõtte seisukohalt on sõltuvus ühest või paarist kliendist. Minimaalselt peaks ettevõttel olema kliente selliselt, et ühe või kahe ära langemisel säiliks jätkusuutlikkus. Kindlasti tead isegi mõnda ettevõtet, mis oli edukas, kuid kadus areenilt kohe, kui mõni kokkulepe enam ei pidanud. Ka kliendid ise tajuvad sellises olukorras jõupositsiooni ja ei jäta seda vajadusel või võimalusel kasutamata. Parim kaitse selle vastu on jätkata kliendibaasi laiendamisega ka juhul, kui täna on kõik hästi ja tootmis-/teenindamismahud piisavad. Ebameeldivad üllatused võivad oodata ka juhul, kui kõik kliendid tegutsevad samas segmendis. Kui ärikeskkonna muutus mõjub kogu valdkonnale ja nende nõudlus sinu tootele või teenusele väheneb, siis klientide rohkus sind otseselt ei kaitse. Lahenduseks on leida kliente eri valdkondadest või töötada välja uusi tooteid ja teenuseid erinevatesse segmentidesse.

Ettevõtte kasv – kokkuvõte

Kokkuvõtvalt on ärimudeli tööle saamine suur kordaminek, aga loorberitele puhkama jäämiseks põhjust ei ole. Ettevõtte kasv ja äritegevuse arendamine nõuab meeskonnalt pidevat pingutust, ideid ja uusi pädevusi. Mida rohkem oled investeerinud, seda suurem on ka motivatsioon tehtut kaitsta. Edu!

Kui vajad oma äriidee läbimõtlemiseks abi, siis kasuta selleks Mallid.ee äriplaanide põhju.