aprill 22, 2021

Ettevõtluse alustamine osa 4: Minimum viable product

Loe edasi

aprill 16, 2021

Ettevõtluse alustamine osa 3: Eesmärgid ja tegevusplaan

Loe edasi

jaanuar 3, 2021

Ettevõtluse alustamine osa 2: äripartnerid ja osalus

Kui luuakse uus ettevõte, siis peab see kellelegi kuuluma. Osanikke peab olema minimaalselt üks ja selleks saab olla füüsiline isik.

Loe edasi

detsember 29, 2020

Ettevõtluse alustamine osa 1: äriidee

Sissejuhatuseks on oluline ühiselt aru saada, et ettevõtluse all peame me silmas mingile sihtgrupile väärtust pakkuvat strateegilist tegevust, mis on.

Loe edasi