Hästi läbimõeldud tegevuskava annab sulle kindla suuna ja kindlustunde, kuna tead, mida, kuidas ja millal soovitud tulemusteni jõuda. Milliseid tulemusi sa aga taga ajad? Selleks, et sinu äriidee sihid oleks nii sulle kui ka äriplaani lugejatele üheselt arusaadavad, on äriplaani üheks osaks peatükk “Visioon, missioon ja eesmärgid”. Mitmetele äriplaani koostajatele aga tekitavad need sarnase tähendusega terminid segadust, mistõttu teeme nendest allpool veidi täpsemalt juttu.

 

Visioon

Visioon on enamasti lühike ja koosneb soovitavalt paarist lausest, mis vastavad küsimusele, kuhu sa tahad oma äriga viie aasta pärast jõuda? Seda aitab sõnastada ülejäänud äriplaani lahtikirjutamine, sest nii saab kergemini mõista, mida tulevik sinu ettevõttele tuua võiks. Hästi sõnastatud visioon on konkreetne, kergesti meeldejääv, mõõdetav ja mainib ära äri poolt pakutava teenuse või toote. Nii ei ole see ainult kasulik äriplaani koostamisel, vaid annab vajalikke suuniseid ka ettevõtte juhtimisel. Näiteks võib visioon olla sõnastatud nii: “Eestis tunnustatud ja usaldusväärne ettevõtte, mis pakub kohalikele klientidele personaalseid tarkvaralahendusi.”

 

Missioon

Erinevalt visioonist, ei räägi missioon tulevikust, vaid sinu asutuse olemusest. Korrektne missioon seletab lahti, mis su ettevõte on ja mida te teete? See sõltub nii äriideest, firma väärtustest ja põhimõtetest kui ka klientide vajadusest. Missioon kirjeldab käesolevat hetke ja see tuleb sõnastada oleviku vormis. Sarnaselt visioonile, peab ka see tekst olema lihtsasti mõistetav ja lühike. Hästi koostatud missioon väljendab ettevõtte reaalseid väärtusi ja unikaalsust, mida konkurendid ei pruugi pakkuda. Tabava missiooni üle saad ka ise uhke olla!

 

Eesmärgid

Selle lõigu juures liigutakse tegevuste juurest taas tulemuste, täpsemalt tegevuste tulemuste juurde. Eesmärgid jaotuvad lühiajalisteks (kuni 1 aasta), keskmise pikkusega (1-5 aastat) ja pikaajalisteks (5+ aastat). Kui pikaajalised eesmärgid ei pea olema väga täpselt paigas, siis nii lühiajalised ja keskmisega pikkusega eesmärgid tuleb selgelt välja tuua. Eesmärkide väljatöötamisel pea meeles, et need peavad olema saavutatavad, mõistetavad ja mõõdetavad ehk seotud kindla ajakavaga. Ülejäänud äriplaan tõestab, kas need on teostatavad või mitte.

 

Visioon, missioon ja eesmärgid näitavad ettevõtte sihte ja olemust

See äriplaani osa näitab, kas oled läbi mõelnud, kuhu ja kuidas sa jõuda tahad ning kas suudad seda üheselt mõistetavalt väljendada. Kui avastad finantsprognoose tehes, et soovitud tulemused ei ole saavutatavad, siis mõtle, kas muuta visiooni, missiooni ja eesmärkide peatükki või tuleb kohendada hoopis sihtturgu, toodet/teenust, strateegiat või lausa äriideed ennast. Ettevõtja soovid peavad olema kõrged, aga siiski realistlikud.

 

Kindlaid eesmärke ja tegevusplaani on vaja, sest muidu ei teaks sa, kas liigud ikka õiges suunas. Kui üksinda nullist alustades käib äriplaani koostamine üle jõu ning puudub teadmine, kuidas seda teha, siis tee elu lihtsamaks Mallid.ee äriplaanide põhjadega, mis on juba saanud varasemalt toetust ning vastavad erinevate fondide tingimustele.