Konkurents on vaba turu loomulik osa, sest sarnaste toodete või teenuste müüjad võistlevad omavahel ostjate pärast. Ettevõtete arvu suurenemise pärast muutub rivaalitsemine järjest tihedamaks ning kui konkurentidega ei arvestata, võib äri päris kiiresti läbi kukkuda. Seetõttu on oluline juba ettevõtet luues konkurentsianalüüs teha ja sellega tegevuste planeerimisel arvestada.

Nii oodatakse ka Töötukassa, KredExi, RTK ja  EASi äriplaanides selget ja põhjalikku konkurentsianalüüsi peatükki vastavate tabelite ning tekstidega. Välja peavad olema toodud konkurendid ja mille alusel võrreldavad ettevõtted valiti, üldised tendentsid ja mis on sinu ettevõtte eelised.

Äriplaani koostades soovitame samuti just sellest osast alustada, sest nii saad süvitsi oma valdkonna lahti mõtestada.

 

Kes on minu konkurendid?

Tegelikult võistlevad sinuga mitte ainult sarnaseid tooteid või teenuseid pakkuvad firmad, vaid kõik samu vajadusi rahuldavad ettevõtted. Ilmselgelt ei jõuaks me keegi nii mahukat võrdlust teha, sellepärast tuleb analüüsiks valida vaid lähemad ja olulisemad konkurendid. Selleks võivad olla samas piirkonnas tegutsevad, sarnase sihtgrupiga, tootega või teenusega firmad.

Kusjuures konkurentsianalüüs peab täpselt kirjeldama, mille aluse oled võrreldavad ettevõtted valinud. Töötukassa soovib võimalusel näha võrdluses hiljuti alustanud konkurente, sest nende lühikese tegevusajaga tõttu on neil enamasti plaanitava äriga palju sarnasusi.

 

Kuidas võistlevad ettevõtted leida?

Kui äriidee on sul juba pikemat aega meeles mõlkunud või oled antud erialaga juba sina peal, tead arvatavasti juba enne äriplaani koostamist, kellega täpsemalt konkureerid. Muul juhtudel leiad abi Googlest. Otsi enda ettevõtte toote, teenuste või erialaga seonduvaid märksõnu. Mõnda tulevase konkurendi klienti tundes, võid ka uurida, kes nende arust antud turul märkimisväärsed tegijad on.

Pea ka siinkohal jätkuvalt meeles, et kõik konkurendid ei ole sinuga samas kaalukategoorias ning kõigiga ei jaksaks sa niikuinii võistelda.

Mille alusel tuleks ettevõtteid võrrelda?

Peale konkurentide valimist on kõige lihtsam neid firmasid võrdlev tabel luua. Sinna peaks olema märgitud iga ettevõtte teenused või tooted, majandustulemused, hinnad ning eelised ja miinused. Viimasteks võib lugeda näiteks asukohta, hinda, eristumist, turundamist jms.

Enamasti on kogu vajalik info avalikult üleval, kuid harvadel juhtudel tuleb finantsandmete jaoks majandusaruandeid osta. Lisaks võid avastada, et ka konkurentide hinnakirjad ei pruugi avalikud olla, sel juhul ole valmis neile täpsema hinnastamise mõistmiseks päringuid saatma.

Peale tabeli täitmist saad suuri ja väiksemaid tegijaid teksti osas veelkord vabamas vormis võrrelda.

 

Konkurentsianalüüs selgitab välja sinu konkurentsivõime

Selline info kogumine ja võrdlus aitab sul võistlevate firmade ärimudeleid mõista ning tähele panna üldiseid tendentse. Kogutud teadmiste põhjal on kergem märgata võimalikke turuauke, enda hinnastamine paika panna ning otsustada, kuidas konkurentidest eristuda, et eelistataks just sind.

Mulli ei ole mõtet selles dokumendis ajada, seega ole konkreetne ning too välja tuua oma ettevõtte üldised tugevused, positsioneering ja eesmärgid (nt käive).  Kui tunned, et vajad abi, koosta äriplaan ja konkurentsianalüüs lihtsamalt Mallid.ee eeltäidetud äriplaani näidisele.