Elukutselise projektikirjutaja käe all valmivad äriplaanid hoopis teises rütmis kui alustaval ettevõtjal. Kaalu hoolega, millise variandi kasuks otsustad – kas panna ise käed äriplaanile aktiivselt külge või usaldada professionaale ning jõuda kindla lõpptulemuseni. Ehk aitavad otsust teha järgnevad tähelepanekud.

 

Eeltöö

Suurepärasele äriidee tulles, kihutavad entusiastlikud ärihuvilised kohe äriplaani kirjutama. Hakatakse äriplaani esimest peatükki kokku kirjutama, mis enamasti on kas kokkuvõte, teenuse/toote ülevaade või hoopis eesmärkide kirjeldus. Sealjuures puudub neil sel hetkel vajalik ülevaade nii valdkonnast, äriplaani nõuetest kui ka vajalikest baasteadmistest, et nõnda spetsiifilist teksti koostada. Samas professionaal hakkab pihta hoopis eeltööga, alustades äriplaani kirjutamist enamasti hoopis konkurentsi- või turuanalüüsist, mis aitab koguda valdkondlikke teadmiseid ning ülejäänud äriplaani mõtestada ja koostada.  

 

Finantsprognoosid

Üheks suurimaks komistuskiviks on algajatele finantsprognooside koostamine, kuna ei olda kursis nõuetega, mida sel puhul jälgida tuleb. Lahtreid on niivõrd palju ja tekib segadus, kus millist infot tuleks kajastada. See-eest ei tekita see probleeme elukutselisele äriplaani kirjutajale, kes vajalike tingimustega sina peal. Nad oskavad koostada prognoose kasumlikult, et rahavood ei jääks miinustesse. Samuti on neile tuttav, milline peab ettevõtte kasv aastate lõikes, et see vastaks nõuetele. 

 

Struktuur

Kogemuste puudus tekitab esmakordsel äriplaani koostajal segadust, tihti ei mõisteta kus peatükis täpsemalt millestki kirjutada. See on arusaadav, sest esmapilgul sobivad osad teemad mitme erineva pealkirja alla, kuid äriplaanihindaja ootab sinu kirjutises selget info jaotust. Professionaal oskab kogu teksti koostades järgida kindlat loogikat ning struktuuri, tänu millele saavad iga kord äriplaani nõuded täidetud ja kõik olulised aspektid välja toodud. 

 

Sõnastus

Kuigi äriplaani koostamine ei ole filoloogi töö, vajab see piisavalt sõnaosavust, et oma idee arusaadavalt edasi anda. On alustavaid ettevõtjaid, kellele on pähe tekkinud väga tugev ja läbimõeldud visioon, kuid seda ei suudeta paberile panna nii, et see ka teistele mõistetav oleks. Enamasti jäädakse sel puhul oma kirjeldustes liialt detailidesse kinni. Seda ei juhtu kogenud äriplaani kirjutajaga, kes oskab äriidee ning äriplaanid selliselt sõnastada, et lugejatel tekib selge arusaam, mida ja kuidas täpsemalt ettevõttega pakkuma hakatakse. 

 

Vormistus

Esmakordsele äriplaani koostajale on töö vormistus üks viimaseid asju, mis neil plaani kirjutades peas mõlgub, kuid seda tuleb meeles pidada, sest viimistletud töö näitab hindajale professionaalsust. Elukutseline oskab selle asjaoluga juba plaani koostamise alguses arvestada ja tänu sellele näevad lõplikud äriplaanid esinduslikud välja. 

 

Ajakulu

Üks suurimatest erinevustest algaja ja elukutselise äriplaani koostaja puhul on aeg, mida oma töö koostamisele kulutatakse. Alustav ettevõtja võib oma plaanile kordades rohkem tunde panustada, sest vajaliku info otsimine ja töötlemine on tema jaoks palju keerulisem. Professionaalil on vajalike teadmiste leidmiseks juba välja töötatud kindlad kanalid. Statistikameti andmebaas, Eesti Panga, EMTA ja muud lehed on neile üsna kodused.

 

Hirm vs enesekindlus

Kõige suurem alustava äriplaani koostaja mure on kahtlus, mis pea kogu protsessi vältel hinge pureb. Ebakindlus valitseb pea igal sammul, sest järjest avastatakse uusi nõudeid ja teadmisi, mida tuleb tööprotsessis arvesse võtta. Ka ei mõisteta alatihti lõpuni välja fondide ootusi enda suhtes. Samas on just kogemus see, mis annab elukutselisele äriplaani koostajale enesekindluse. Ollakse kursis fondide nõuete ja ootustega. Teatakse täpselt, mida täpselt on vaja teha ja kuidas erinevate valdkondade raames toimetada.

 

Ise äriplaani koostades oled tugevalt enda äris sees, sul on võimalus seda ise arendada ja ise üksikasjalikult idee läbi mõelda koos finantside planeerimisega. Kui aga ühel oled ühel hetkel tupikus ja vajad abi, siis selleks, et teha alustavate ettevõtete tööprotsess kordades kergemaks, oleme koostatud eeltäidetud ja kommentaaridega äriplaani näidised, mis muudavad uue äriplaani koostamise lihtsaks, kiireks ja soodsaks, ent säilib võimalus ise kaasa mõelda.

 

Leia endale sobiv näidis siit