Finantsprognoosid tekitavad äriplaani koostajatele suurimaid takerdusi. See on arusaadav, kuna nende koostamine võib olla värskele äriplaani kirjutajale väga keeruline. Korrektsed prognoosid peavad äriplaaniga täielikus kooskõlas olema (andmed ei tohi erineda) ja lisaks tuleb jälgida ettevõttel andmete alusel pankrotti ei teki.

Samas on finantsprognoosid suurepärane tööriist hindamaks, kuidas ettevõttel päriselt minema hakkab, sest pead väga põhjalikult teadaolevatesse kuludesse ja tuludesse süvenema. RTK finantsprognooside põhi on põhjusega ärihuviliste enamlevinud tööriist, millest ka näiteks Töötukassa oma prognooside põhjad välja töötas.

 

Kuidas prognoosi koostamine käib?

Alustuseks tuleks sisestada ettevõtte tooted ja teenused. Enamasti on õnneks juba äriplaanis toodete/teenuste hinnakiri välja toodud ning see tuleb lihtsalt prognoosidesse üle kanda. Seejärel prognoositakse esimesel aasta müük kuude kaupa ja ülejäänud tuleviku müük aastate kaupa. Müügi ennustuse aluseks on jällegi äriplaanis välja toodud tasuvuspunkti arvestus. Kui müük on prognoositud, minnakse edasi rahavoogude hindamisega. Selles osas märgitakse ära kõik teadaolevad kulud, aga ka toetused, laenud ja muud investeeringud. Enamikes Mallid.ee põhjades on olemas tabel ettevõtte püsikulude lisamiseks, mistõttu saab ka siin andmed äriplaanist üle tuua.

 

Mida peab kindlasti kontrollima?

Kui kõik andmed on sisestatud, tuleb pingsalt üle vaadata, et rahavood miinuses ei oleks. Miinuse korral ootaks ettevõtet reaalsuses pankrot ja sel juhul ei anna ükski pank, fond või asutus sellisele äriideele laenu ega toetust. Teine oluline aspekt on rentaablus, mis näitab investeeringu tasuvust. Üldiselt soovitatakse, et rentaablus oleks vahemikus 12-20%. See tähendab, et ettevõttesse ühe euro investeerimisel saad tagasi 1,12-1,20 eurot. Veel tuleb RTK-le äriplaani kirjutades kindlasti jälgida, et vastavalt nõuetele ulatuks ettevõtte käive teisel majandusaastal pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu 80 000 euroni, tagatud oleks 20% kasv ning töötajate palkamine. 

 

Finantsprognoosid annavad tulevikuks vajaliku ülevaate!

Tihtipeale selgub finantsprognoose tehes, et nii nagu ettevõte oma tulevikku planeerinud on, ei olegi võimalik kasumlikult tegutseda. Sellisel juhul tuleb kõik kulud, töötajate arv ja palgad, müügihind ja omahind uue pilguga üle vaadata. Finantsprognoosid aitavad ettevõtjal tervikliku pildi saada sellest, milliste numbrite puhul on võimalik luua kasumlik ja hästi toimiv ettevõtte. 

 

Esmapilgul võib finantsprognooside koostamine tunduda keeruline või lausa arusaamatu, aga süvenemisel ei ole olukord kindlasti nii lootusetu. Kui jõud prognoosidest siiski üle ei käi, aitavad meie spetsialistid sul koostada nõuetele vastavad prognoosid, mis toetavad äritegevuse käivitamist ning rahastuse kaasamist. Mallid.ee äriplaani näidise hind sisaldab samuti finantsprognooside koostamist.