Ilma turundust planeerimata on ettevõtte edukus suur küsimärk. Turundus ja müük on mitmetele äriplaani koostajatele keerulised teemad, sest hea toode müüb ju ennast ise. Päris elus see aga nii lihtne pole ja ilma konkreetse plaanita on turul läbipõlemine kerge tulema. Sellepärast kirjutame allpool, millised punktid peaksid olema turundustegevustest kirjutades kindlasti välja toodud.

Millised on peamised turundustegevused?

Turundustegevuste alla kuulub klassikaline turundus, aga ka internetipõhised tegevused nagu sotsiaalmeedia, uudiskirjad jms. Oma valdkonna eripära arvestades võivad turunduskanalid väga erinevad olla ja see on täiesti mõistetav. Kohalikul remonditöökojal võib klientide püüdmiseks piisata vaid kuulutusest lehes või teadetetahvlil, kuid üleriigiline ettevõtte peaks eelistama kaasaegsemaid lahendusi, millega üle Eesti oma sihtgruppi kõnetada. Sel juhul võib näiteks rääkida tele-, raadio- ja digiturunduse lahendustest. Analüüsi, millised tegevused sobituvad sinu loodava ettevõtte plaanidega ja ära lisa tegevusi, mida tegelikult ei plaani kasutada.

Kes vastutab ja teostab turundustegevusi.

Selles peatükis tuleb kindlasti mainida, kes, mida, millal ning millise raha eest teeb, et ettevõtte kasumit suurendada. Turundus ja müük võib olla teostatud ettevõtte juhi poolt, kuid sel juhul peab tal olema selleks vastav pädevus või kogemus. Pädevuse puudumisel tuleb aga vajalikud teenused sisse osta või vajadusel turundus- või müügiinimene palgata.

Tegevuskava

Oluline on vähemalt ühe aasta raames kuude kaupa välja tuua, milliseid tegevusi läbi viiakse. Antud andmed võib esitada tabelina. Iga tegevuse puhul peaks olema välja toodud periood, eesmärk, kulu ja vastutav isik. Kõik olulised tegevused ei vaja otsest kulutust, kuid need peaks siiski välja tooma, näiteks sotsiaalmeedia kanalite loomise. Kava annab selge ülevaate organisatsiooni turunduse eesmärkidest – mida üldse soovitakse saavutada ja mille poole püüeldakse. Näiteks võivad eesmärkideks olla klientide rahulolu, teadlikkus või käibe kasv.

Turundus ja müük kirjeldavad äriplaanis, kuidas sihtgrupini jõutakse

Selles äriplaani osa eesmärk on kokkuvõtvalt selgitada, mis viisil oma ettevõtte nähtavaks teed. Kirjeldatud punkte ootavad turunduse peatükis nii Töötukassa kui ka Riigi Tugiteenuste Keskus. Turunduse ja müügi läbimõtlemine loob äriloogika, mille abil ettevõte saavutab püstitatud eesmärgid. Seetõttu kehtib antud kava loomisel sama põhimõte nagu ettevõtte eesmärkide püstitamise puhul – edukas turundus tugineb organisatsiooni tugevuste ja võimaluste ärakasutamisele ning probleemide vältimisele.